Triviare is een atelier waar kunstzinnige activiteiten plaats vinden voor jong en oud.


De naam Triviare betekent ‘driesprong’, waar drie wegen bij elkaar komen.

Dat is voor mij op verschillende manieren te interpreteren.
In ieder geval ga ik met Triviare een derde fase mijn ‘werkzame’ leven in.

Mijn naam is Tineke Kelder (geb.1958) en mijn atelier bevindt zich in Wytgaard, waar ik sinds 1994 woon. Het was
aanvankelijk voor eigen gebruik. Ik besloot dat ik mijn kennis
en vaardigheden op het gebied van kunstzinnig werken graag wilde delen met en overbrengen aan anderen.
Het atelier werd afgelopen jaren verbouwd en het werd mogelijk hier kleine groepen mensen te begeleiden. Tevens
heb ik hier mijn praktijk voor beeldende therapie gevestigd.

Scheppend bezig zijn kan veel vreugde geven.

Iedereen heeft zijn of haar eigen beeldtaal en het is een uitdaging die te ontdekken. Er is veel te beleven op dit gebied. Spelen met kleuren, vormen, lijnen, vlakken, structuren,
donker en licht. Het kan een aangename afleiding zijn van alledaagse verplichtingen en zorgen.

Mijn doel is mensen kennis te laten maken met de
ontspannende en inspirerende werking. Het blij en verwonderd worden van wat ontstaat. Hierdoor weer anders naar de natuur of de dingen om zich heen gaan kijken. Maar ook naar zichzelf: kijk mij nou, dit heb ik gemaakt!

Het beeldend werken kan ook fungeren als een spiegel.

Daarom is het zo geschikt dit in te zetten voor therapie. Zo kan iemand zichzelf tijdens het bezig zijn leren waarnemen. Er is een zekere concentratie en wil voor nodig om iets tot stand te brengen. Elke techniek vraagt iets anders van degene die ‘m uitvoert. Bijvoorbeeld waterverf op een natte ondergrond geeft een zacht vloeiend beeld, wat als zodanig verinnerlijkt kan worden. Een hele nauwkeurige potloodtekening zal appèl doen op iets anders. Het flink krassen met een dik stuk oliekrijt op een groot vel papier roept weer op iets anders op.

Tineke Kelder

Buorren 8

9089 BK Wytgaard

M   06-83972168

E   info@triviare.nl

I    www.triviare.nl


Welkom op de site van Triviare!