In 1986 studeerde ik af aan de Vredeman de Vries, de avondopleiding voor monumentale kunst in Leeuwarden.

Een jaar later behaalde ik het diploma voor activiteitenbegeleiding. Ik wilde niet alleen werkzaam zijn als beeldend kunstenaar. Van 1988 tot 2015 was ik werkzaam als activiteitenbegeleidster en beeldend therapeut in de ouderenzorg. Met veel liefde en inzet heb ik dit gedaan tot de bezuinigingen toesloegen. Ik besloot mijn werkzaamheden als zelfstandige voort te zetten.

Herinnering aan zee (B. - 61 jaar)


Ervaringen met werken met ouderen in de zorg

Als scholiere van de middelbare school deed ik ervaring op als vakantiehulp in een verpleeghuis. Daar ontdekte ik hoe mooi
het is om met ouderen te werken. Ze hebben een heel leven achter zich en voelen de behoefte daarover veel te vertellen.

Als activiteitenbegeleidster werkte ik in verschillende verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Ook bezocht ik lange tijd de ouderen thuis, in hun eigen woonomgeving. Ik ontdekte wederom dat het ouderen goed deed om over het leven wat achter hen ligt te vertellen en hier echte aandacht voor te krijgen. Dus vaak doorvragen, zodat het verhaal verder wordt uitgediept. Soms voelde ik me een soort van journalist.
Ik plaatste hun verhalen samen met hen in het licht van de tijd en cultuur waarin ze dit beleefden.

Tegelijkertijd besefte ik de therapeutische waarde van dit vertellen. Sterker werd dit wanneer dit gebeurde aan de hand van afbeeldingen, een gedicht of de voorwerpen en huisraad
die in de huiskamers te vinden waren. Wanneer men zelf hierover iets in beeld kan brengen bijvoorbeeld, door dit te schilderen, heeft dit eigenlijk meteen een therapeutische werking. Men voelt dat fijne herinneringen versterkt worden. Bovendien krijgt het een zekere plek en kunnen anderen, zoals familie en verzorgenden, daar op reageren, zodat een uitwisseling ontstaat.Over mij

Voor de ouder wordende mens kan het proces van lichamelijke en geestelijke achteruitgang een pijnlijke ervaring zijn en men staat voor het leren omgaan met de gevolgen hiervan.
Samen op zoek gaan naar wat men in het leven heeft meegemaakt en ontwikkeld. Het geeft een gevoel van zingeving welke in het huidige leven van betekenis kan zijn.

Dit werken met het levensverhaal heeft ook een verbindende factor, wanneer dit in een groep gebeurt. Mensen kunnen zich herkennen in elkaars verhaal en stimuleren elkaar als vanzelf
de herinneringen op te roepen.

Mijn ouders (A. - 73 jaar)

Tineke Kelder

Buorren 8

9089 BK Wytgaard

M   06-83972168

E   info@triviare.nl

I    www.triviare.nl