Waarom beeldende therapie?

Beeldende therapie valt onder de zgn. vaktherapieën. Dit is
een verzamelnaam voor beeldende-, muziek-, drama- en dans- of tuin- therapie. De vaktherapieën zijn zgn. non-verbale therapieën, d.w.z. dat het ervaren en het doen centraal staat. Door het gemaakte werk en de ervaring kan er een gesprek op gang komen. Dit wordt gerelateerd aan de problematiek waarmee de cliënt voor de therapie komt. De cliënt krijgt specifieke opdrachten die deze ervaring op gang brengen.

Non-verbale therapie is vooral geschikt voor mensen die er met woorden niet goed uitkomen of door een aandoening moeilijk iets onder woorden kunnen brengen. De gemaakte werken en
de ervaring tijdens het werken kunnen een aanknopingspunt
zijn om meer woorden te vinden en inzicht te krijgen op wat iemand op dat moment innerlijk beweegt.
Ook kan het maken van het werk iemand ontspanning, vreugde en verwondering geven.

Beeldende therapie is geschikt voor ouderen die al ervaring hebben met kunstzinnig werken, maar ook zeker voor mensen die dit nog nooit eerder hebben gedaan. Het gaat niet direct om het resultaat maar om de ervaring, dat wat er aan wordt beleefd.

Bloemen schilderen, nat in nat techniek met pastelkrijt (B. - 90 jaar)

Individuele therapie: voor wie?

De Praktijk ‘Triviare’ richt zich op de ouder wordende mens die psychische problemen ondervindt als gevolg van een chronische ziekte zoals b.v. dementie of een niet aangeboren hersenletsel of ouderen met stemmingsproblemen.

Redenen voor aanmelding kunnen bijvoorbeeld zijn:

•  Stemmingsproblemen: zoals aanhoudende somberheid,
    voortdurend negatief reageren, boosheid, zich onmachtig
    voelen, vaak verdrietig zijn, boosheid, moeite met
    concentreren, onrust, passiviteit, lusteloosheid;

•  Sociaal isolement: zich niet meer thuis voelen in het sociale
    verkeer, niet meer de deur uit komen, zich terugtrekken in
    zichzelf door verder gaande dementie of minder
    functioneren van zintuigen etc.;

•  Zich niet kunnen uiten: bijv. door de gevolgen van ziekte kan
    het moeilijker worden zich op verbale wijze te kunnen uiten;

•  Verlies van zelfvertrouwen: er is sprake van een negatief
    zelfbeeld, een gevoel van ‘ik kan niets meer’;

•  Verwerken: hoe verder te gaan met zichzelf na een
    veranderd leven door een aandoening, bijv. na een beroerte;

•  Zoeken naar nieuwe zingeving.

Onderweg (W. - 89 jaar)                  Mijn huiskamer (B. - 88 jaar)

Wat gebeurt er in de therapie en wat kan het opleveren?

•  Men kan zich uiten over dat wat verloren is gegaan, wat
    voorbij is en wat achter iemand ligt.

•  Door samen te schilderen of samen te kijken naar
    afbeeldingen of foto’s kunnen interesses van iemand weer
    op gang komen.

•  Door het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en de eigen
    kracht die wordt aangesproken, kunnen mensen weer meer
    levenszin ervaren.

•  Iemand kan plezier en ontspanning beleven en genieten van
    het actief bezig zijn met kleur en beweging.

•  Onrust en spanning kunnen zich ontladen in de bewegingen
    die nodig zijn voor het werken met het materiaal

•  Men kan trots en enthousiast worden over datgene wat men
    ziet ontstaan.


Beeldende therapie

Mijn therapeutische praktijk richt zich speciaal op de ouder wordende mens.

De therapie wordt in een rustige sfeer en omgeving gehouden, er wordt geluisterd en naar aansluiting gezocht bij wat iemand bezighoudt en graag zou willen. Door de specifieke aandacht gaat iemand positiever naar zichzelf kijken, men komt weer tot rust.

Stapsgewijs wordt er gewerkt aan verbetering van de stemming of de nog aanwezige vaardigheden.

Het aantal bijeenkomsten is afhankelijk van de gestelde doelen en de problematiek. Het kan 1x per week of per veertien dagen. Zo veel mogelijk aaneensluitend.

Daar waar ik graag kom
(D. - 87 jaar)

Tineke Kelder

Buorren 8

9089 BK Wytgaard

M   06-83972168

E   info@triviare.nl

I    www.triviare.nl

Collage met gedroogde herfstbladeren op papier